Tjänster

Analys /
beslutsunderlag

Objektivt analysera för att hitta det verkliga problemet. När analysen är genomförd och behoven och problemen är identifierade är nästa steg att titta på olika alternativ och föra samman fördelar/nackdelar med olika lösningar i ett beslutsunderlag. Beslutsunderlag lyfter fram de faktabaserade förutsättningar och ger er ett tydligt underlag och rekommendation på beslut samt nästa steg. För er som kund ger detta en trygghet att beslut både är objektiva och faktabaserade.


Krav identifiering / upphandling

Kravarbete består mycket i att hitta exakt de krav och förutsättningar som är viktiga för er i val av system, teknisk lösning eller samarbetspartner. Genom att alltid vara objektiv kommer Framdrift alltid kunna hjälpa er som kund att hitta bästa lösningen för er. Upphandling oberoende om det är krav på att följa Lagen om offentlig upphandling eller inte, blir betydligt bättre om det finns en strukturerad process att följa. Genom att följa en tydlig process säkerställs att alla beslut grundar sig på fakta och är konkurrensneutral med fokus på ert identifierade behov.

Projektledning / implementering

Max har mångårig erfarenhet i projektledning, transformation och förvaltningsledning. Genom erfarenhet och med ett strukturerat arbetssätt säkerställs att verksamhetsnyttan inte enbart blir realiserad så snart som möjligt men även att leveransen är förvaltningsbar efter implementering.


Email: max.klarvik@framdrift.se
Telefon:
+46 70 528 85 40