Välkommen!

Framdrift AB ett bolag som brinner för IT och verksamhetsnytta. Max är certifierad verksamhetsarkitekt, en kompetens som omsätter verksamhetens behov av effektiva IT lösningar till tydliga krav för den interna eller externa IT leveransen. Max arbetar i hela kedjan från Analys till beslutsunderlag till upphandling samt implementering och effekthemtagning. Genom att anlita Framdrift AB kommer ni alltid få driv och framdrift i era utmaningar samt en tydligt fokus på verksamhetsnyttan.

Email: max.klarvik@framdrift.se
Telefon:
+46 70 528 85 40